Łask, Pl. Dąbrowskiego 2

+48 662 400 013 +48 662 405 066 biuro@beni.com.pl
Oferta

Gospodarka wodno-ściekowa

Oczyszczalnie ścieków w technologii innowacyjnych biologicznych złóż obrotowych.
Oczyszczalnie BioDisc® zostały stworzone całkowicie na potrzeby rynku, zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak EN 12566-3 (do 50 RLM) i EN 12255 (powyżej 50 RLM). Kingspan Klargester BioDisc® pracuje w sprawdzonej i przetestowanej na całym świecie technologii obrotowych złóż biologicznych RBC. Oznacza to, że wykorzystuje ruchome dyski pokryte bakteriami tlenowymi, a opatentowany system dawkowania ścieków reguluje przepływ w ciągu doby. Nie stosuje się tu mechanicznego napowietrzania przez dmuchawy. Opatentowane systemy dawkowania ścieków zapewniają optymalną wydajność dzięki wprowadzeniu równowagi hydraulicznej. System dawkowania zapewnia najwyższą wydajność, kompensując zmienne ilości wprowadzanych ścieków. Dzięki niemu przez urządzenie ścieki przepływają stałą, kontrolowaną prędkością, a błona biologiczna powstająca na złożu pracuje w optymalnych, stabilnych warunkach. Rozwiązanie pozwala maksymalizować efektywność oczyszczania. Obrotowe złoże biologiczne (RBC) jest najważniejszym elementem każdej oczyszczalni BioDisc®. Bazuje ono na wytworzeniu aktywnej błony na złożu obrotowym, w której skład wchodzą występujące w przyrodzie mikroorganizmy, rozkładające zanieczyszczenia zawarte w ściekach. BioDisc® to oczyszczalnia ścieków pracująca bez dmuchawy powietrza. Oznacza to brak mechanicznego wtłaczania powietrza, a co za tym idzie minimalizację ilości gazów wydostających się ze zbiornika. Potwierdzają to niezależne testy wykonane zgodnie z normą EN13725.

 

Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej.

 • Zastosowano technologię złóż obrotowych z opatentowanym systemem dawkowania ścieków, zapewniającą wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy zmiennym dopływie ścieków.
 • Niski koszt pozbycia się ścieków
 • Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych
 • Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych
 • Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie ścieków
 • Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu ze względu na brak mechanicznego napowietrzania
 • Cicha praca wskutek zastosowania niskoobrotowego silnika
 • Niezwykle solidny zbiornik o dużej masie.
 • Mała awaryjność wynikająca z małej ilości elementów eksploatacyjnych
 • Niespotykana odporność na aplikowanie chemii domowej ze względu na stosunkowo duży osadnik wstępny
 • Mała powierzchnia instalacji.
 • Prosta budowa, łatwa eksploatacja

Oczyszczalnia BioDisc dzięki swoim zaletom polecana w szczególności do trudnych obiektów. Brak negatywnego wpływu na otoczenie

 

Oferujemy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków:

 • opracowanie dokumentacji projektowej celem uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia, zgodnej z wymogami PROW, RPO, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU
 • opracowanie STWOR
 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego i zestawienia kosztów
 • sporządzenie dokumentacji geologicznej
 • wykonanie map do celów projektowych
 • wykonanie operatu wodno-prawnego z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

 

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami