Łask, Pl. Dąbrowskiego 2

+48 662 400 013 +48 662 405 066 biuro@beni.com.pl
Oferta

Dokumentacje i dofinansowania

Współpracujemy z producentami, projektantami, instalatorami oraz prawnikami dzięki czemu możemy zapewnić Państwu optymalne rozwiązanie najbardziej skomplikowanych problemów.

 

Wiedza i doświadczenie w branży budowlanej daje solidne podstawy do sporządzania dokumentacji projektowej zawierającej nie tylko wszystkie aspekty techniczne, ale także proponowanie technologii dopasowanej do możliwości budżetu.

 

Nasz zespół to zgrana, dobrana grupa ambitnych i kreatywnych ludzi, którzy poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta nie popada w rutynę, dzięki czemu możemy zaproponować rozwiązania gwarantujące wysoką jakość. Mobilność oraz rozwinięta sieć współpracy pozwala świadczyć nasze usługi na terenie całego kraju.

 

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań technologicznych
  • Sporządzanie dokumentacji projektowych
  • Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)
  • Wykonanie lub aktualizacja programu (koncepcji) gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej
  • Realizacja projektów unijnych, w tym zarządzanie, koordynacja i kontakt z Instytucją (RPO, PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW)
  • Sporządzenie analizy efektywności kosztowej niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW
  • Obsługę techniczno-prawną zamówień publicznych – przeprowadzenie procedury przetargowej (SIWZ, umowa i załączniki, pytania i odpowiedzi, pisma o uzupełnienie i wyjaśnienie, rozstrzygnięcie, opis przedmiotu zamówienia (OPZ), równoważność i dobór kryteriów poza cenowych)
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pozwalającej ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO, PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW
  • Wykłady, konferencje, prezentacje, szkolenia terenowe

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami